Cao’s

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater de Cao Toneel en Dans 2016-2019 afgesloten met de Kunstenbond (voorheen FNV Kiem). Hulpmiddel voor werkgevers bij de toepassing van het nieuwe functie- en loongebouw in de cao is de Handleiding Toneel en Dans december 2016 van de AWVN.
Er is ook een Cao Drama and Dance 2016-2019 van de cao beschikbaar.

Op 27 april 2017 is de Cao Toneel en Dans 2016-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat betekent dat de producenten van toneel- en/of dansvoorstellingen die niet zijn aangesloten bij de NAPK, de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen moeten toepassen voor hun personeel. Deze bepalingen vind je hier.