Indexatie verblijfskosten per 1-3-2021

De vergoedingen voor verblijfskosten uit de Cao Toneel en Dans worden jaarlijks geïndexeerd. Het overzicht van de bedragen die gelden per 1 maart 2021 kan hier gedownload worden.

Kick-off nationale campagne podiumkunsten

Het afgelopen half jaar heeft Nationaal Theaterfonds samen met de brancheverenigingen in de podiumkunsten gewerkt aan een promotiecampagneplan voor de gehele sector. Dit plan wordt aan NAPK-leden gepresenteerd op 2
Lees meer