Cao Toneel en Dans vertaald in het Engels

De Cao Toneel en Dans 2020-2021 is vertaald in het Engels. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig. Klik hier voor de pdf-documenten.