Arbeidszaken

De NAPK ondersteunt haar leden op het gebied van goed werkgeverschap door passende afspraken en regelingen voor de werkgevers te maken. Ook lobbyen we, bijvoorbeeld om de afschaffing van de WW-artiestenregeling te bestrijden en om de mogelijkheid van ruime uitzonderingen op de flexwet te behouden.

Voor de sectoren theater en dans heeft de NAPK een cao afgesloten en sociale plannen gemaakt. Aan de cao zijn extra voorzieningen verbonden van het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Ook bieden we modellen voor arbeids- en opdrachtovereenkomsten en handleidingen die leden via Mijn NAPK kunnen downloaden.

We leveren advies en houden hiervoor de ontwikkelingen bij op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid, personeelsbeleid en arbobeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de werkkostenregeling, nawerking cao’s en arbocatalogus.

Daarnaast bieden we – telefonisch of per e-mail – persoonlijk advies over arbeidsvoorwaardelijke of juridische vragen op instellingsniveau. Voor kwesties die zeer specifieke deskundigheid vereisen, verwijzen we door naar advocaten waarmee voordelige tarieven voor NAPK-leden zijn overeengekomen.