Cao’s

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater  een cao afgesloten met de Kunstenbond. De nieuwe Cao Toneel en Dans 2020-2021 geldt per 1 januari 2020 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. Er is ook een Engelse vertaling beschikbaar. Aan de Engelse tekst kunnen geen rechten worden ontleend; alleen de Nederlandse cao is rechtsgeldig.