Cao’s

De NAPK heeft voor de sectoren dans en theater  een cao afgesloten met de Kunstenbond (voorheen FNV Kiem). De nieuwe Cao Toneel en Dans geldt per 1 januari 2020 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2021.