Wet- en regelgeving

BTW, VPB, buitenlandse verdragen, ANBI
Elke ondernemer heeft in de beroepspraktijk te maken met omzetbelasting, inkomsten- of vennootschapsbelasting. In internationaal verband sluit Nederland verdragen af om dergelijke belastingen met andere landen kort te sluiten. Wat dat voor jou als cultureel ondernemer betekent vergt vaak bijzonder specialistische kennis, die bovendien ook nogal eens verandert.

Om hierover up to date te blijven, werken we samen met de specialist op dit gebied: Dick Molenaar van All Arts. Er wordt gezamenlijk gelobbyd voor betere of meer toepasselijke regelgeving en er worden themamiddagen georganiseerd. Een specifiek aandachtspunt hierbij is de ANBI, de fiscale status als ‘algemeen nut beogende instelling’, die ook culturele instellingen voordelen kan bieden. Alleen met een ANBI-status kun je als culturele instelling bijvoorbeeld gebruik maken van de Geefwet. Of jouw instelling al een ANBI is, kun je hier nagaan.

Intellectueel eigendom & auteursrecht
NAPK-leden produceren en presenteren theater-, dans- en muziekuitvoeringen. Daarmee hebben onze leden automatisch te maken met het auteursrecht. Het intellectueel eigendom is een gespecialiseerd rechtsgebied. De NAPK laat zich voor dit onderwerp bijstaan door juristen van De Gier & Stam in Utrecht, dat zich in auteursrecht heeft gespecialiseerd. Bij de NAPK aangesloten instellingen kunnen bij dit kantoor met korting diensten afnemen. Zie hiervoor ook de pagina ledenvoordeel.

Codes
Binnen de culturele sector zijn twee codes van kracht: de Code Cultural Governance en de Code Diversiteit & Inclusie. Dit zijn richtlijnen voor cultureel ondernemers om zorg te dragen voor het juiste bestuursmodel, adequaat toezicht en transparante verantwoording, respectievelijk om een divers werknemersbestand na te streven.

Klik op Governance Code Cultuur voor meer informatie.

Klik op Code Diversiteit & Inclusie voor meer informatie.