Lobby

Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden lobbyt de NAPK. Dit is aan de orde wanneer de aanpassing van arbeids-, fiscale of sociale zekerheidswetgeving problemen veroorzaakt bij de podiumkunstĀ­producenten. Maar de lobby betreft ook het herhaaldelijk aankaarten van de noodzaak tot het eenduidig oormerken en indexeren van arbeidsvoorwaardensubsidies, met name door het rijk en het Fonds Podiumkunsten.