Regelingen

De NAPK biedt een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering alsmede een werkgeversverzekering voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Zie ledenvoordeel voor een compleet overzicht.

Voorts kunnen leden gebruik maken van het Sectorplan Cultuur, zie www.sectorplancultuur.nl  voor informatie over aanbod, activiteiten en projectpartners.  Daarnaast zijn er, deels gekoppeld aan de Cao Toneel en Dans, sociale voorzieningen op het terrein van pensioen, loopbaanontwikkeling via het Sociaal Fonds Podiumkunsten en omscholing via Omscholingsregeling dansers.