Positionering

De NAPK draagt bij aan de maatschappelijke positionering van de podiumkunsten in Nederland.

Dit doen we onder meer door de ontwikkelingen op cultuurpolitiek gebied nauwlettend te volgen. We onderhouden contacten met cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. Ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met het Interprovinciaal Overleg (IPO) onderhouden we contact. De NAPK levert gevraagd en ongevraagd input aan de voorkant van de beleidsontwikkelingscyclus en reageert op publicaties vanuit het ministerie, de Raad voor Cultuur of het Fonds Podiumkunsten die onze leden aangaan.

In de lobby opereren we waar nodig en mogelijk in samenwerking met andere partijen. Om onze standpunten te onderbouwen laten we onderzoek doen, consulteren we onze leden en analyseren we beleidsdocumenten. Onze standpunten verkondigen we schriftelijk of mondeling, en wanneer we daar noodzaak toe zien vragen we aandacht via de media.

Ook werkt de NAPK op veel vlakken samen, onder meer met de Federatie Cultuur (FC), Kunsten ’92 , de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP), de Verenigde Festivals en het Vlakke Vloer Platform.