Cijfers & onderzoek

Het ministerie van OCW en het Fonds Podiumkunsten verzamelen speelgegevens van door hen gefinancierde instellingen in een online database. De instellingen moeten in het kader van de subsidieverantwoording voorstellingen (en activiteiten) met bezoekcijfers invoeren. Door het zetten van een vinkje kunnen leden de NAPK toestemming geven om gebruik te maken van deze gegevens.

Wanneer er aanleiding toe is geven we zelf¬†opdracht aan een extern onderzoeksbureau om op¬†actuele thema’s cijfermatig onderzoek te verrichten. Dat kan voor alle leden gelden of voor een specifieke groep binnen het ledenbestand.