Lobby

De NAPK lobbyt voor de belangen van de podiumkunstproducenten. Vaak betreft dit onderwerpen die voor de hele branche van belang zijn, zoals bezuinigingen, wijzigingen in het culturele bestel of op het gebied van werkgeverschap (zoals de werkkostenregeling of de ww-regeling voor musici en artiesten).

Minstens zo vaak gaat het om onderwerpen die voor een deel van het ledenbestand van belang zijn: auteursrechten, zenderfrequenties of partituren zijn onderwerpen waarop gelobbyd wordt. Meestal richt de lobby zich op het betreffende ministerie en de Kamerleden die het onderwerp in hun portefeuille hebben. Ook met de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten worden regelmatig gesprekken gevoerd om de belangen van de podiumkunstproducenten voor het voetlicht te brengen en af te stemmen over diverse onderwerpen.

De NAPK lobbyt waar mogelijk en nodig in groter verband: als onderdeel van de Federatie van werkgeversverenigingen in de Cultuur (de FC) of samen met belangenorganisatie Kunsten ’92.