Overheidsbeleid

Subsidies: subsidienormen en afrekening

Vrijwel alle leden hebben te maken met de wijze waarop overheden willen dat hun subsidies worden afgerekend. De NAPK dringt bij de overheid aan op vermijding van nodeloze regeldruk, op regelgeving die aansluit op de werkpraktijk van de leden, en op onderlinge afstemming tussen de verschillende co-financierende overheden. Als het nodig is doen we concrete aanbevelingen aan overheden in samenspraak met de leden, of we onderhandelen over specifieke kwesties.

Er isĀ een speciale website voor informatie over subsidies van het ministerie van OCW: www.cultuursubsidie.nl
Het Fonds Podiumkunsten heeft alle informatie over subsidies op de eigen site gepubliceerd: www.fondspodiumkunsten.nl