Samenwerking

De NAPK werkt op verschillende terreinen samen met andere partijen. Als vereniging zijn we aangesloten bij de koepels Kunsten ’92, de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) en MKB Nederland.

We werken regelmatig samen met onze directe partner de VSCD, bijvoorbeeld in het optuigen van onze gezamenlijke online community Spots en in het aanjagen van de discussie over aanbod en afname in de podiumkunsten. Wanneer daar aanleiding toe is werken we eveneens samen met de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP), bijvoorbeeld in het online databaseproject Podiumkunst.info.

Ook is er regulier contact met het ministerie van OCW en met het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van de stappen die in het beleidsproces gezet worden participeren we vanuit de vereniging in stuur- of klankbordgroepen en leveren we input in het traject. Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor onderwerpen als talentontwikkeling, het onderzoek naar economische ontwikkelingen in de culturele sector en de BIS-monitor.