Samenwerking

De NAPK werkt op verschillende terreinen samen met andere partijen. Als vereniging zijn we aangesloten bij de koepels Kunsten ’92, de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) en MKB Nederland.

We werken regelmatig samen met onze directe partners de VSCD en de VVTP, en ook met de Verenigde Festivals en het Vlakke Vloer Platform wordt regulier overleg gevoerd.

Ook is er contact met het ministerie van OCW en met het Fonds Podiumkunsten. Afhankelijk van de stappen die in het beleidsproces gezet worden participeren we vanuit de vereniging in stuur- of klankbordgroepen en leveren we input in het traject.