ALV

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NAPK komt in de regel twee maal per jaar bijeen, in mei en november. Als er aanleiding toe is vanwege urgente ontwikkelingen binnen de vereniging, in de politiek of in het veld kan er een extra ALV worden uitgeschreven. Deze wordt tijdig in de agenda gepubliceerd.

De vergaderstukken zijn voor de leden beschikbaar via het online platform Spots.