BIS-theater

De 9 stads-/regiotheatergezelschappen in de basisinfrastructuur komen met enige regelmaat bijeen. Meestal worden deze bijeenkomsten gefaciliteerd door de NAPK.

De samenstelling van de bijeenkomsten is afhankelijk van het doel; soms worden ook de directies van de schouwburgen in de standplaats uitgenodigd, soms zijn ook artistiek leiders of educatiemedewerkers aanwezig.

Afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijk onderwerp binnen dit overleg.