Platform jeugd

De jeugdproducenten die zijn aangesloten bij de NAPK hebben een eigen overlegstructuur. Zij komen minimaal drie keer per jaar bijeen om over onderwerpen te praten die specifiek voor hun vakgebied van belang zijn. Het platform is discipline-overschrijdend; zowel jeugdtheater, jeugddans, jeugdmuziek en jeugdmuziektheater maken deel uit van deze groep.

In juni 2015 hebben de jeugdproducenten een aanvullende reactie op de uitgangspuntenbrief 2017 – 2020 van minister Bussemaker gepubliceerd: reactie jeugdproducenten uitgangspuntenbrief minister

In 2011 hebben de jeugdgezelschappen gezamenlijk een onderzoek laten doen dat heeft geresulteerd in het rapportĀ Pluspunten.