Sectoroverleggen

De sectoren verenigd binnen de NAPK hebben alle een eigen sectoroverleg. In de regel vinden de sectoroverleggen twee keer per jaar plaats. In het sectoroverleg worden onderwerpen specifiek voor de sector geagendeerd, maar ook branchebrede issues komen regelmatig op de agenda.

Leden kunnen over de stukken voor het sectoroverleg beschikken via Spots.