Kunstvakonderwijs

Binnen het kunstvakonderwijs wordt gewerkt met opleidingsprofielen en met beroepsprofielen. Deze profielen worden eens in de vier á vijf jaar geëvalueerd en aangepast aan de ontwikkelingen in het onderwijs en in de beroepspraktijk. Voorheen was het Theater Instituut Nederland (TIN) verantwoordelijk voor de afstemming tussen veld en kunstvakonderwijs. Die afstemming is vooral van belang voor het aanpassen van de beroepsprofielen.

Momenteel is de Federatie Cultuur (FC) verantwoordelijk voor de invulling van deze taak.