Inclusieve sector

Voor de NAPK is meer diversiteit in de podiumkunstensector en toewerken naar een daadwerkelijk inclusieve sector, een speerpunt op de beleidsagenda. We werken hier in verschillende verbanden aan.

  • Als onderdeel van de Federatie Cultuur dragen we bij aan de totstandkoming en uitrol van de CodeDI en alle daaraan gelieerde activiteiten.
  • Vanuit de vereniging bieden we bij ons aangesloten producenten unconscious bias – trainingen, om het bewustwordingsproces te versnellen.
  • Als organisatie werken we met de Code Diversiteit en Inclusie.
  • Als organisatie hebben we een groep critical friends aan ons verbonden met wie we zo’n twee á drie keer per jaar sparren over de ontwikkelingen in de podiumkunsten, de koers van de NAPK en wat we mogelijkerwijs aan blinde vlekken hebben en hoe we daarin kunnen bijsturen / veranderen. De critical friends zijn Saundra Willliams, René Geerlings, Eliane Baudet, Katinka Enkhuizen en Vincent Bijlo.
  • We zoeken actief aansluiting bij initiatieven binnen en buiten de sector en werken zo aan verbreding van ons netwerk.