Inclusieve sector

Voor de NAPK is meer diversiteit in de podiumkunstensector en toewerken naar een daadwerkelijk inclusieve sector, een speerpunt op de beleidsagenda. We werken hier in verschillende verbanden aan.

  • Als onderdeel van de Federatie Cultuur dragen we bij aan de totstandkoming en uitrol van het project Cultuur en Creatief Inclusief.
  • Vanuit de vereniging bieden we bij ons aangesloten producenten unconscious bias – trainingen, om het bewustwordingsproces te versnellen.
  • Als organisatie werken we met de Code Culturele Diversiteit.
  • We zoeken actief aansluiting bij initiatieven binnen en buiten de sector en werken zo aan verbreding van ons netwerk