Internationalisering

Veel van onze leden doen tournees in het buitenland.

De rol van de NAPK hierin beperkt zich tot het verstrekken van informatie over subsidieregelingen en indiendata. Echter, als leden aangeven dat wijziging van regelingen nadelig is voor hun beroepspraktijk gaan we in gesprek met de subsidieverstrekker. Ook organiseren we als dat nodig blijkt bijeenkomsten voor leden om rechtstreeks in gesprek te gaan met de subsidieverstrekker over knelpunten en problemen die worden ervaren.

Internationale promotie is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten onder de noemer Dutch Performing Arts.

DutchCulture behartigt de culturele belangen op internationaal niveau. Deze organisatie ondersteunt de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid en draagt bij aan de buitenlandagenda en het cultureel imago van ons land.

Europa  

Op Europees niveau wordt gelobbyd voor cultuur door de European Cultural Foundation.

De laatste campagne die is gevoerd heette Voor Europa Door Cultuur. De initiatiefnemers willen drie thema’s in het politieke debat halen die voor de toekomst van Nederland en Europa van groot belang zijn: talentontwikkeling, creatieve industrie en ondernemerschap, een open democratie.

In het manifest is te lezen wat de initiatiefnemers beogen.

De Europese Commissie verstrekt in het kader van het programma Creative Europe 2014-2020 subsidies voor internationale samenwerkingsprojecten.