Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een groot zorgpunt in het cultuurbeleid. Na het wegbezuinigen van alle 21 productiehuizen uit de basisinfrastructuur in 2012 is er nog geen duurzame oplossing gevonden voor de gaten die dit in het podiumkunstenveld heeft geslagen. Vanuit het veld en door de NAPK en Kunsten ’92 zijn meerdere brandbrieven verstuurd aan de minister en aan de Tweede Kamer, en ook de Raad voor Cultuur heeft zijn zorgen uitgesproken in de Cultuurverkenning.

De minister heeft in augustus 2014 een brief aan de Kamer gestuurd over talentontwikkeling, waarin ze aankondigt €8 miljoen beschikbaar te stellen voor 2015 en 2016 om talentontwikkeling in de podiumkunsten en de beeldende kunst een impuls te geven.

Over de wijze waarop deze impuls werd ingezet ontstond veel commotie in de sector, waarop vanuit het veld en met steun van de brancheverenigingen een brief naar de minister is gestuurd. Dit heeft geleid tot een gesprek met OCW en een nieuwe brief van de minister aan de Kamer in november 2014.

De Raad voor Cultuur moet zich in het advies voor de Agenda Cultuurbeleid 2017-2020 uitspreken over een structurele en duurzame inbedding van talentontwikkeling in de culturele infrastructuur.

Het Fonds Podiumkunsten
Het FPK kent een Nieuwe Makers Regeling voor makers of een collectief van makers die maximaal 3 jaar actief zijn. Ook is er sinds medio 2015 een regeling voor doorstroom van nieuwe makers, met name om reprises voor de grote zaal mogelijk te maken.

Ook heeft het FPK met ingang van 1 januari 2014 het programma Fast Forward. Talentvolle makers krijgen de gelegenheid om een periode bij een interessante buitenlandse partij te gaan werken. Het eindresultaat van die samenwerking kan op internationale podia gepresenteerd worden. Een intendant geeft invulling aan het programma, dat loopt tot en met 2016. Vanuit het ministerie is hiervoor €1,1 miljoen beschikbaar gesteld.