Groot aantal functies in de podiumkunsten uitgezonderd van wettelijke ketenbepaling

De minister van SZW heeft ingestemd met het verzoek van sociale partners Kunstenbond en NAPK om een groot aantal artistieke (steun-)functies en productie- en voorstellingsgebonden functies uit te zonderen van de wettelijke ketenbepaling in de Wet Werk en Zekerheid. Het besluit van de minister is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 januari 2017.

Sociale partners zijn op basis hiervan overeengekomen dat voor deze functies dezelfde flexibiliteit geldt als voor acteurs en dansers die al sinds 1 juli 2015 zijn uitgezonderd. Dit betekent dat voor alle uitgezonderde functies maximaal 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten mogen worden gesloten binnen een periode van 48 maanden. De cao-bepaling is hierop aangepast. Binnenkort verschijnt een aangepaste versie van de nieuwe cao.