Indexatie verblijfskosten per 1 maart 2020

De vergoedingen voor verblijfskosten uit de Cao Toneel en Dans worden jaarlijks geïndexeerd. Het overzicht van de bedragen die gelden per 1 maart 2020 kan hier gedownload worden.