Lid worden

De Vereniging Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is de brancheorganisatie voor de podiumkunstproducenten in Nederland. De NAPK is belangenbehartiger, dienstverlener en werkgeversorganisatie en bundelt, binnen de vereniging, de krachten van theater-, dans- en muziekproducenten.

De NAPK zorgt voor meer zichtbaarheid, betere positionering en goed werkgeverschap en bevordert professionele bedrijfsvoering in de podiumkunsten. Dat gebeurt vraaggestuurd, in nauw contact met de leden, vanuit een klein en slagvaardig bureau.

De ruimĀ 70 gezelschappen en producenten in de sectoren theater, dans en muziek die op dit moment lid zijn, vormen een solide vertegenwoordiging van het podiumkunstenveld. Vanwege deze representativiteit is de NAPK het centrale aanspreekpunt voor overheid, politiek en vele andere partijen over alle onderwerpen die de podiumkunsten aangaan. Eveneens vanwege deze representativiteit is de Cao Theater en Dans, die door de NAPK met vakbond FNV KIEM is afgesloten, algemeen verbindend voor alle in Nederland gevestigde theater- en dansĀ­producenten.

Ben je actief als producent in de sector theater, dans of muziek, nog geen lid van de NAPK en wil je betrokken zijn bij het invulling geven aan de gezamenlijke activiteiten? Sluit je dan aan. Neem voor meer informatie contact met ons via info@napk.nl of per telefoon via 020 751 7010.