Opzeggen

Je kunt je lidmaatschap van de NAPK per kalenderjaar opzeggen, de opzegtermijn bedraagt zes maanden. De sluitingsdatum voor opzegging met ingang van het volgende kalenderjaar is 1 juli van het lopende jaar. Dit is zo vastgelegd in de statuten en in het Huishoudelijk Reglement.

Voor het in gang zetten van je afmelding stuur je een door de directie ondertekende brief naar het NAPK-bestuur. Vermeld in de brief de datum per wanneer je het lidmaatschap wil beëindigen en de reden van beëindiging.

Daadwerkelijke beëindiging vindt plaats als aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan. Na ontvangst van je afmelding ontvang je een bevestiging en beschrijving van het verdere verloop van de procedure.