Arbeidsmarktagenda gepresenteerd

Kunstenaars en mensen met andere creatieve beroepen moeten meer gaan verdienen, en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kan daarbij helpen. Het is ook belangrijk te onderzoeken hoe hun vaak
Lees meer

Reactie NAPK op regeerakkoord

De NAPK heeft vandaag haar reactie op het regeerakkoord gestuurd aan de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De volledige tekst is hier te lezen.

Cultuur in Beeld 2017 gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in de cultuursector gepubliceerd: Cultuur in Beeld 2017. Deze publicatie verschijnt sinds 2012 jaarlijks en bied een
Lees meer