Nieuwe cao voor dans- en theatersector samen

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de podiumkunsten, NAPK en FNV KIEM, hebben voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke cao voor de theater- én de danssector afgesloten. Hierbij
Lees meer

European Orchestra LABoratory van start

HET Symfonieorkest gaat de komende twee jaar samen met de Odense Symfoniorkester, Tonkünstler Orchester Niederösterreich en BBC Philharmonic vier experimentele projecten uitvoeren. Met het laboratorium willen de partners de zoektocht
Lees meer

Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en
Lees meer