Over de NAPK

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland. De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering.

De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, overheden en culturele fondsen. De dienstverlening richt zich dan ook primair op deze twee pijlers: arbeidszaken en positionering. Daarnaast bieden we onze leden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig diverse ledenbijeenkomsten.
Lees meer hierover in de Beleidsnotitie NAPK 2019-2020, het Activiteitenverslag 2018 en het Activiteitenverslag 2019.

De NAPK heeft met ingang van 1-1-2016 de culturele ANBI-status. De benodigde informatie hiervoor is te vinden op de ANBI-website van de Federatie Cultuur.

Voor meer informatie over lidmaatschap, klik hier.

Het coronaprotocol voor podiumkunstproducenten en andere protocollen in de podiumkunsten vind je hier.