Bestuur

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is een vereniging met een bestuur. De uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur gedelegeerd aan een directie. De directie ontvangt daarvoor een sector-conforme beloning binnen de Wet Normering Topinkomens. Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Profiel Bestuur NAPK

  • Het bestuur bestaat uit zoveel personen als er sectoren zijn ingesteld – de zogenaamde sectorbestuursleden – plus drie onafhankelijke bestuursleden.
  • Het bestuur wijst uit de onafhankelijke bestuursleden een voorzitter aan en uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
  • De voorzitter is niet werkzaam bij een podiumkunstproducent en maakt geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een lid van de NAPK.
  • De voorzitter heeft bestuurlijke ervaring, een netwerk in het openbaar bestuur, ervaring met belangenbehartiging en affiniteit met kunst en cultuur en podiumkunsten in het bijzonder
  • De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst en cultuur en podiumkunsten in het bijzonder.
  • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.
  • De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van de leden binnen de vereniging.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: de heer Mr. J. (Joachim) Fleury, partner Clifford Chance Law Firm (London & Amsterdam)
(Neven)functies: bestuurslid Kunsten’92, bestuurslid Stichting Cinergy, bestuurslid Stichting dewildeweg, bestuurslid Stichting De Versterking, bestuurslid Wonderbird BV, Chairman of the Board Dash Arts (Londen), Non-executive director Vita Gottlieb Ltd (Londen), DGA Sismo Holding BV.

Secretaris: mevrouw Drs. E. (Ernestine) Comvalius, directeur Bijlmerparktheater
(Neven)functies: bestuurslid Literatuur Festival Read My World, bestuurslid Volksoperahuis Muziektheater

Penningmeester: mevrouw M.P. (Marie-Pauline) Lauret (MSc RA), corporate director Internal Audit AkzoNobel(Neven)functies: secretaris monitoring commissie accountancy, lid raad van toezicht CJP, member corporate reporting WP FEE, co-chair WomenCorporate Director Dutch Chapter

Bestuurslid sector theater: de heer G. N. A. (Eric) Japenga, zakelijk directeur/bestuurder Het Zuidelijk Toneel
(Neven)functies: zakelijk directeur/bestuurder HZT Studio’s, penningmeester bestuur Stichting Poon, penningmeester bestuur Stichting Bloem van de Natie.

Bestuurslid sector muziek: de heer Drs. J. (Joost) Westerveld, zakelijk leider Amsterdam Sinfonietta
(Neven)functies: bestuurslid Cello Biennale Amsterdam.

Bestuurslid sector dans: de heer E. (Erik) Pals, zakelijk directeur Scapino Ballet Rotterdam
(Neven)functies: voorzitter jury Amsterdams Kleinkunst Festival, jurylid Leids Cabaret Festival, bestuurslid Rotterdam Festivals, voorzitter Stichting Firma Mes, bestuurslid Stichting Off Projects, bestuurslid Stichting INNE.

 Rooster van aftreden bestuur

Naam Eerste benoeming Herbenoeming Uiterste datum van aftreden
Joachim Fleury 20-05-2010 20-05-2013/20-05-2016 20-05-2019
Marie Pauline Lauret 01-01-2014 01-01-2017 01-01-2020
Ernestine Comvalius 01-06-2016 01-06-2019 01-06-2022
Eric Japenga 01-09-2013 01-09-2016 01-09-2019
Erik Pals 11-10-2016 11-10-2019 11-10-2022
Joost Westerveld 01-07-2012 01-07-2015 01-07-2018