Bureau

Directeur:
Mirjam Terpstra, telefoon: 020 – 751 70 11

Senior beleidsmedewerker arbeidszaken:
Lineke Burghout, telefoon: 020 – 751 70 13

Beleidsondersteuner arbeidszaken:
Wim Kronemeijer, telefoon: 020 – 751 70 19

Senior beleidsmedewerker maatschappelijke positionering:
Iris Daalder, telefoon: 020 – 751 70 17

Communicatiemanager:
Marlies Oele, telefoon: 020 – 751 70 14

Officemanager: 
Marloes Reus, telefoon: 020 – 751 70 10