Missie & visie

Missie
De missie van de NAPK is om bij te dragen aan een vitaal podiumkunstenklimaat in Nederland door het verbinden, informeren, faciliteren en stimuleren van podiumkunstenproducenten met als resultaat het borgen van de professionaliteit en kwaliteit van de sector. Het centrale doel is de sector te ondersteunen bij het produceren en uitvoeren van podiumkunsten op zo hoog mogelijk kwalitatief niveau, zo efficiënt mogelijk, in binnen- en buitenland. De NAPK ijvert voor een sterk, zichtbaar en toegankelijk podiumkunstenveld, stevig ingebed in de maatschappij en internationaal toonaangevend. De NAPK wil zich manifesteren als dé branchevereniging voor podiumkunstproducenten in Nederland.

Visie
De leden van de NAPK delen de overtuiging dat de podiumkunsten van wezenlijk belang zijn voor de maatschappij en bijdragen aan de democratie: podiumkunsten brengen schoonheid en reflectie, verstrooiing en bezinning, twijfel en bevestiging. Ze hebben een positieve invloed op de geestelijke ontwikkeling, het welbevinden en de creativiteit van mensen. Podiumkunsten moeten toegankelijk zijn voor alle lagen van de maatschappij en zijn een ‘publiek goed’ dat beschermd, geborgd en gegarandeerd moet worden door de overheid.

De NAPK ondersteunt de Code Culturele Diversiteit.

Beleidsnotitie NAPK 2019-2020