Overzicht werkgeverslasten 2016

De werkgeverspremies sociale verzekeringen, pensioen en de cao-gerelateerde premies 2016 voor de sectoren theater en dans zijn door de NAPK op een rijtje gezet. Klik hier voor het overzicht.