Overzicht werkgeverslasten 2017

De werkgeverspremies sociale verzekeringen, pensioen en de cao-gerelateerde premies 2017 voor de sectoren theater en dans zijn door de NAPK op een rijtje gezet. Klik hier voor het overzicht.