Reactie NAPK op stelseladvies RvC

Op donderdag 25 april jl. heeft de NAPK gereageerd op het stelseladvies van de Raad voor Cultuur over het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024, getiteld Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur.

Onze reactie is mede gebaseerd op een verenigingsbrede ledenbijeenkomst, waarin we gezamenlijk standpunten bepaald hebben. De brief, gericht aan Minister van Engelshoven, is hier te lezen.