Tijdpad nieuwe regeling talentontwikkeling FPK

Directeur van het Fonds Podiumkunsten Henriƫtte Post schetst in haar blog het traject richting de nieuwe regeling voor talentontwikkeling die het Fonds zal ontwikkelen.

Directe aanleiding voor de regeling is de tweede brief over talentontwikkeling die minister Bussemaker op 23 oktober jl. aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De nieuwe regeling wordt op 1 juli 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.