Toneelgroep Maastricht zoekt voorzitter

Vanwege het verstrijken van de termijn van de huidige voorzitter is de Raad  van Toezicht  van Toneelgroep Maastricht op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als bestuursmodel hanteert Toneelgroep Maastricht het Raad van Toezicht – bestuurdersmodel. De Governance Code Cultuur is leidend voor de verhouding tussen RvT en de twee algemeen directeuren die samen het bestuur vormen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan de RvT op basis van strategie, begroting, jaarrekening, behaalde resultaten en beleidsplan. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met verschillende achtergronden en expertises. Gevraagd wordt voor 5 maart 2021 te reageren. Klik hier voor de volledige vacaturetekst.