Verblijfskosten Cao Toneel en Dans geïndexeerd

De verblijfskosten Cao Toneel en Dans worden per 1 maart 2017 geïndexeerd. Het overzichtje met de nieuwe bedragen is hier te downloaden.